Výpověď zaměstnancem z pracovního poměru bez udání důvodu (vzor)

Máte lepší zaměstnání a chcete u současného zaměstnavatele skončit bez udání důvodů? Zde máme pro vás vzor Výpovědi zaměstnancem z pracovního poměru bez udání důvodu:

Výpověď zaměstnancem z pracovního poměru bez udání důvodu

Název zaměstnavatele:………………………………………………
Sídlo zaměstnavatele:………………………………………………
PSČ, město:………………………………………………

Věc: Výpověď z pracovního poměru

u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako …………………… na základě pracovní smlouvy ze dne…………………
V souladu s § 50 Zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.
Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

V………………………… dne……………………………

Jméno a příjmení zaměstnance:………………………………………..
narozen………………………………….
bytem…………………………………….

Doručeno firmě ………………… dne ………………………

Jméno, funkce, podpis

**********************

Výpověď zaměstnancem z pracovního poměru bez udání důvodu stahujte zde (Word).