Dohoda o rozvázání pracovního poměru (vzor)

Pokud chcete v zaměstnání skončit a nevíte, jak dát výpověď z pracovního poměru dohodou, tak zde pro vás máme vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Účastníci této dohody, kterými jsou:

Zaměstnavatel : název….….….….., sídlo….….….….……, IČ….….……….,
zastoupený : Jméno a příjmení, bytem……….….….….….….……

Zaměstnanec : Jméno Příjmení, narozen :….….….…., bytem…………..,
zaměstnaný ve funkci….….….….….….….….….….…

se dohodli ve smyslu ustanovení § 43 zákoníku práce, že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne….….….….…. skončí dnem….….….….….….….….….….…
Důvodem rozvázání pracovního poměru je :….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

V….….….….….… dne….….……

Zaměstnavatel : Jméno příjmení (zastoupení zaměstnavatele)

Zaměstnanec : Jméno příjmení