Výpověď zaměstnancem ve zkušební době (vzor)

Nelíbí se vám ve vašem novém zaměstnání, chcete svůj pracovní poměr ukončit ve zkušební době? Zde máme pro vás vzor Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel:
Název společnosti:………………………………..
Sídlo společnosti:………………………………….
IČ:……………………

Zaměstnanec:
Jméno a příjmení:…………………………………
Bydliště:…………………………..
Narozen:………………………….

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

U Vaší společnosti pracuji jako …………………….. na základě uzavřené pracovní smlouvy ze dne …………………………… V této smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíců.

Tímto Vás chci informovat, že dle ustanovení § 66 Zákoníku práce ruším sjednaný pracovní poměr ve zkušební lhůtě. Pracovní poměr bude ukončen k datu ………………………  z důvodu……………………………………………..

 

V ………………………………  dne…………………………………

 

*************************

Výpověď zaměstnancem ve zkušební době stahujte zde (Word)h3h3