Výpověď povinného ručení – vzory výpovědí

Zdá se vám, že vaše pojištění vozu – povinné ručení je příliš drahé? Máte špatné zkušenosti s vaší pojišťovnou? Potom nezbývá nic jiného, než dát výpověď povinného ručení.

Pokud z nějakých důvodů hodláte změnit pojišťovnu, tak dejte Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období. Zde můžete ukončit smlouvu bez udání důvodů. Nezapomeňte ale na 6 týdenní výpovědní lhůtu!

Stahuj Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období (Word)

Pojistná smlouva zanikne tehdy, když dojde ke změně majitele vozidla (prodej, darování).

Stahuj Zánik pojistné smlouvy z důvodu změny vlastníka  (Word)

Pojišťovnu lze měnit i tehdy, když vám bez dohody změnila podmínky (cena apod.). Zde je výpovědní lhůta 1 měsíc od doručení podmínek. Výpověď musí být písemná.

Stahuj Nesouhlas se změnou pojistných podmínek  (Word)

Pojistnou smlouvu lze ukončit i tehdy, když vám bylo vozidlo odcizeno – Ukončení z důvodu odcizení vozidla.

Zánik pojistné smlouvy z důvodu odcizení vozidla (Word)

Přeji Vám pohodovou jízdu bez nehod 😉