Vše o menstruaci

Menstruace je přirozený cyklus každé dospělé ženy, kdy se jedná o pravidelné opakující se krvácení. Je to naprosto přirozený cyklus, který se vyskytuje u žen v období, které většinou začíná pubertou a končí v době, kdy se blíží konec reprodukčního věku. Začátek menstruace přichází v období 12. roku, ale může samozřejmě přijít déle nebo naopak dříve, proto je jako tolerance uváděno rozmezí 8 – 16 roku života dívky.

Při tomto pravidelném cyklu dochází v těle ženy k uzrání vajíčka, které je připraveno k oplodnění. Současně s dozráváním vajíčka dochází i k růstu výstelky dělohy, která má za cíl uchovat oplodněné vajíčko. Pokud však k němu nedojde, tělo se výstelky zbavuje a začíná nový menstruační cyklus. Právě tato výstelka odchází z těla ve formě tekutiny, která se milně nazývá jako krev, ale ve skutečnosti se jedná o látku zcela jiného složení. Právě tento cyklus může být pomocným (ne však stoprocentním) ukazatelem, zda žena je či není těhotná. Chcete-li mít stoprocentní jistotu, vždy je vhodné vyhledat lékaře, jelikož se v posledních letech množí případy, kdy dochází k nepravidelné menstruaci. To
postihuje dívky, které mají velmi malé množství tělesného tuku, tedy většinou vrcholové sportovkyně či anorektičky.

Délka samotného cyklu trvá průměrně 28 dní. Opět se mohou vyskytnout drobné odchylky, ale tato časová hodnota je nejčastější. Celý cyklus se dělí do 4 fází, přičemž v každé z nich dochází k jiným změnám v našem těle. Během menstruace by ženy rozhodně měli dbát zvýšené hygieny, na což se z velké části zaměřil zdravotní průmysl. Existuje řada pomůcek, především vložek, tamponů či menstruačních kalíšků, které ženě pomohou právě z hygienického hlediska. Menstruaci mohou doprovázet různé další symptomy, především potom křeče v bolesti břicha, podrážděnost, migrény či mírné deprese.

Co je menstruační cyklus
Jako menstruační cyklus je nazýván celý periodický děj, který se odehrává v těle ženy od její úplně první menstruace až do té poslední. Během tohoto procesu se tělo každé ženy připravuje na to, že budou její vajíčka oplodněna a ona bude schopna na svět zplodit potomka. Cyklus samotný začíná okolo 12. Roku života dívky. Není to však pevně dané a je i řada výjimek, kdy dívky začali menstruovat
už v období osmého věku života, popřípadě později, až ve svých šestnácti letech.
Celý tento cyklus je naprosto přirozený a je řízen hormony v našem těle. Dělí se na celkem 4 fáze, při kterých dochází v našem těle k různým změnám. Pokud bychom samotný cyklus obecně popsali, tak během něho dochází k růstu výstelky dělohy, která má za cíl samotnou dělohu připravit pro oplodněné vajíčko. Pokud však vajíčko oplodněno není, tělo se této výstelky zbavuje, aby místo ní mohla v dalším cyklu vyrůst nová. Pokud tedy žena neotěhotní, zbavuje se tělo této výstelky každý měsíc v pravidelných intervalech. Jakmile je tato výstelka z těla vyloučena, dochází k růstu nové a k putování zralého vajíčka do dělohy. Pokud opět není vajíčko oplozeno, přirozeně zaniká a výstelka je opět z ženského těla vyloučena. Takto se tento cyklus opakuje po celý život.
K jeho zastavení dochází v případech, že je žena oplodněna a ve vajíčku tak vzniká zárodek nového člověka. Po narození dítěte tento cyklus opět nastává a končí ve věku okolo 45 až 55 let, kdy dochází vlivem biologických hodin k ukončení plodného věku ženy a nastane tzv. menopauza. Menstruační cyklus, především potom jeho první fáze bývá pro řadu žen značně nepříjemné, protože ji mohou doprovázet různé problémy v podobě bolení hlavy a častých změn nálad. Tyto doprovázející příznaky jsou však značně individuální a u někoho se nemusí vyskytovat téměř vůbec a u jiných žen přicházejí s železnou pravidelností.

Jak se projevuje menstruace
Naprosto typickým a nezaměnitelným znakem každé menstruace je krvácení z pochvy. To však není jediným znakem právě probíhající menstruace, jelikož spolu s krvácením může docházet, a u mnoha žen také dochází k dalším projevům, které se vyznačují především bolestmi či změnami nálad. Ty jsou během menstruace opravdu časté a v nejvíce případech se jedná o velkou podrážděnost, či pocity mírné deprese a úzkosti. Tyto změny nálad přicházejí skutečně nepravidelně a mohou se měnit i několikrát za den. Kromě změn nálad dochází při menstruaci i k možným bolestem, především v oblasti hlavy a podbřišku.
Ačkoliv u většiny žen nejsou tyto příznaky nijak značné, a při bolesti hlavy dokáže tento stav bez problémů eliminovat jakýkoliv lék na bolest, jsou i případy, kdy je každá menstruace skutečně velmi bolestivá. V takových případech je vhodné navštívit lékaře. Doprovázejí ji totiž téměř nesnesitelné bolesti až křeče v oblasti podbřišku a tento stav se nazývá lékařským pojmem dysmenorea. Existuje několik typů, jak tyto bolesti zmírnit, a to především vlažnou sprchou od pasu dolů, či sportovní aktivitou, což může být vzhledem k bolesti velmi náročné. Pomocí může lehnout si a schoulit naše tělo do klubíčka, čímž se břišním svalům velmi uleví. Pokud nic z toho nepomáhá, je skutečně nutné použít léky tlumící tuto bolest.
Vraťme se ale k tomu nejzákladnějšímu projevu, a tím je krvácení. Během něho by dívky a ženy rozhodně měli věnovat péči dostatečné hygieně. Správná intimní hygiena spočívá i ve volbě správného mýdla, která samo o sobě nenarušuje poševní prostředí. Předejdeme tak různým nepříjemným zánětům, které se mohou uvnitř pochvy vytvořit, pokud dojde k narušení její mikroflóry. Naprostou samozřejmostí je potom používání tamponů, menstruačních vložek či menstruačních kalíšků, které hygieně velmi napomáhají.

4 fáze menstruačního cyklu

Samotný menstruační cyklus trvá obvykle 28 dní a dal by se jednoduše rozdělit na čtyři rozdílné fáze, při kterých se v dívčím či ženském těle dějí změny spojené s vajíčkem a jeho přípravou k oplodnění.

První fáze: menstruace
Samotný čtyřfázový cyklus začíná fází, která se nazývá menstruace. Ta obvykle trvá 3 – 5 dní a dochází během ní ke ztrátě 50 – 80 ml krve. Nejedná se pouze o čistou krev, ale tato tekutina obsahuje i látky, které tvoří výstelku dělohy, která byla vyloučena. Kromě krvácení dochází také k několika přidruženým jevům, které se mohou vyznačovat změnami nálad či bolestmi v oblasti podbřišku. Tyto projevy jsou celkem časté a je pouze málo žen, které je nemají. Rozdílná je však i jejich intenzita, kde u některých žen se může jednat pouze u nepatrné bolesti, u jiných je bolest téměř nesnesitelná a mohou ji doprovázet silné křeče. V takových případech je rozhodně dobré poradit se s lékařem, který často napíše účinné léky, které tuto bolest výrazně ztlumí. Výjimkou první fáze nejsou ani nevolnosti či deprese nebo pocity úzkosti. Po absolvování této fáze většinou vše rychle odezní.

Folikulární fáze
Během této druhé fáze dochází ve vaječníku k růstu několika takzvaných folikulů, které obsahují jednotlivá vajíčka. Obaly těchto vajíček v hojné míře produkují hormon estrogen, který působí na vývin nové vrstvy endometria. Jednotlivé folikuly se dále vyvíjejí, ale časem zůstane pouze ten „nejdominantnější“ a vývoj ostatních se zcela zastaví. Právě ten nejrozvinutější má největší předpoklady dozrát v oplodnění schopné vajíčko. Může se stát, že se najdou dva dominantní folikuly, a v daném cyklu dozrají celkem dvě vajíčka. Tento případ je však velmi ojedinělý, jelikož tento proces v našem těle funguje velmi spolehlivě, a ve většině případů tak zůstává pouze jeden hlavní folikul.

Ovulace
Přesně takto se nazývá třetí fáze menstruačního cyklu. Pokud bychom samotný proces měli shrnout několika slovy, tak dochází k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku, a to začne pomalu sestupovat vejcovodem až k děloze. Právě v tomto období, kdy vajíčko sestupuje do dělohy, je největší pravděpodobnost oplodnění. Jelikož po ovulaci vajíčko velmi rychle zaniká, je interval na úspěšné oplodnění velice krátký, a to v rozmezí pouhých 24 hodin. Pokud k oplodnění vajíčka nedojde, to velmi rychle zcela zanikne a je nutné čekat na další proces tohoto cyklu. Tuto fázi lze díky moderní medicíně téměř s jistotou odhadnout, a to především díky sledování folikulu pomocí ultrazvuku, a následně spočítat, kdy samotné vajíčko začne sestupovat. Tuto fázi lze zjistit i v domácích podmínkách například pravidelným sledováním naší tělesné teploty. Při ovulaci totiž dochází k jejímu mírnému zvýšení, a tak dostaneme přesný signál, kdy žena začala ovulovat. Právě v tomto období je nejvhodnější maximalizovat naše snahy o početí potomka.

Luteální fáze
Po ovulaci se zbytek folikulu transformuje do tzv. žlutého tělíska, kde dochází k zvýšenému produktu estrogenu a progesteronu. Oba tyto hormony výraznou měrou podporují fázi raného těhotenství. Dojde-li k oplodnění vajíčka, to doputuje až do dělohy, kde je v rozmezí 5 – 7 dní pevně usazeno a může docházet k jeho vývoji. Během usazení dá vajíčko tělu signál, že bude pokračovat ve svém vývoji.

Menstruační problémy
Samotný menstruační cyklus, především potom jeho první fáze s sebou nese řadu zdravotních komplikací. Ty se nemusí vyskytovat vždy, ale řada žen potvrzuje, že se během menstruace dostaví.
Tyto projevy mohou být buď psychického rázu, kdy se můžeme setkat s častými změnami nálad, depresemi či pocity úzkosti. Ideální je snažit se tyto stavy zahnat zajímavou činností, která by nás bavila. Ideálně například sportem či zajímavým výletem do okolí. Ve výjimečných případech je možné si od těchto stavů pomoci pomocí léků. Zde však platí, že je vhodné jejich užití konzultovat s lékařem.
Kromě psychických problémů se často dostavují i ty fyzické. Nejčastěji se jedná o bolest v podbřišku nebo oblasti kříže. Obecně platí, že nejsilnější bolesti přicházejí v prvních dnech menstruace, a postupem času pomalu doznívají. Příčinou bolestí jdou kontrakce uvnitř našeho těla, které probíhají z jednoho prostého důvodu, a to zahájit první menstruační cyklus, tedy vypudit z dělohy výstelku.
Často jsou tyto bolesti snesitelné, ale je i velká řada žen, které jsou na ně velmi náchylné, a z každého začátku menstruace mají velké obavy. Při silných bolestech může docházet k opravdu silným křečím, které znemožňují jakýkoliv náš pohyb. V těchto případech se doporučuje vlažná sprcha od pasu dolů, či zvolit polohu „do klubíčka“, kdy ulevíme svalům v oblasti břicha a podbřišku. Přicházejí-li však tyto velké bolesti pravidelně s každou menstruací, je nejlepším řešením navštívit lékaře, který předepíše vhodné tlumící léky, které bychom měli před započetím a během této fáze užívat. Rapidně tak ulevíme našemu tělu, a nebudeme mít obavu z každého dne, kdy má menstruace přijít. S tím může souviset i ona psychická stránka věci, kdy začínáme mít předem strach z bolestí, a tak jsme nejenom podráždění, ale samotnou bolesti si tak můžeme i často vsugerovat v mnohem větší míře, než ve skutečnosti je.

žena

Poruchy menstruace
V posledních letech trpí stále více žen různými poruchami menstruace. Jedná se především o poruchy rytmu, délky krvácení nebo intenzity. Často za to může i náš životní styl, a řada civilizačních chorob, které více než kdy jindy postihují naše tělo. Jedním z nejčastějších problémů, nebo chcete li poruch menstruace je tzv. amenorea, tedy chybění menstruace. Přestože tento jev je obvyklý v dětství či vysokém věku, kdy již tělo nemenstruuje, ve věku obvyklém se již může jednat o závažnou poruchu, se kterou bychom měli vyhledat lékaře. Velmi často postihuje ženy a dívky s velmi malým množstvím tuku, tedy profesionální sportovkyně především pak atletky, a také dívky trpící poruchou stravování, tedy anorexií. Rozhodně bychom touto poruchu neměli nijak podceňovat a doporučuje se návštěva lékaře.
Velký vliv na problémy především s nepravidelností nebo opožděním menstruace má často i velmi rozšířená hormonální antikoncepce. U ní je nutné skutečně dodržovat její přesné dávkování, jinak může hrozit po jejím vysazení ještě závažnější poruchy, než které se objevovali během jejího používání. Na opožděnou menstruaci má však vliv i řada jiných faktorů, především potom zmiňované civilizační choroby, především nadměrná míra stresu ať už v zaměstnání či v rodině. To může způsobit i rapidní výkyvy hormonů, a díky jejich poklesu v těle se menstruace opozdí. Pokud dojde k opoždění menstruace, většinou se do 4 následujících dnů dostaví. V opačném případě by bylo vhodné navštívit vašeho gynekologa. Může totiž dojít i k úplnému vynechání, což však nemusí nutně znamenat vážné problémy. Menstruační cyklus totiž neprobíhá během těhotenství, takže místo komplikací mohlo dojít k tomu, že žena otěhotněla.
Pokud tedy na svém těle začnete pozorovat změny menstruačního cyklu, vždy je dobré o tom informovat svého lékaře, který je schopen však diagnostikovat případné problémy.

Hygiena při menstruaci
Během menstruace je třeba dbát na správnou hygienu. Oproti několika desetiletím zpět, kdy hygienické pomůcky, které ženy při menstruaci využívali, byli doslova nedostatkovým zbožím, je dnes situace na trhu zcela jiná. Ku prospěchu všech žen a dívek existuje několik typů menstruačních potřeb, které může žena využít. V současné době patří mezi nejvyužívanější produkty menstruační vložky. Tenké slipové vložky jsou především oblíbené také jako prevence před ušpiněním oděvu, což může být velmi nepříjemný jev z jakéhokoliv hlediska.
Druhou oblíbenou pomůckou jsou tampony, které jsou vyrobené z extra savých materiálů a umísťují se přímo do vaginy. U nich je však nutná nejenom častější výměna, ale také mohou způsobit nepříjemné bakteriální onemocnění, které vzniká z rozkládající se krve, která se do tamponu vsaje, a dále působí na vnitřní stěnu vaginy. V naprosto ojedinělých případech tak může dojít i k takzvanému syndromu toxického šoku, což je velmi závažné a život ohrožující onemocnění. Novinkou v této oblasti je i menstruační kalíšek, který spatřil světlo světa v roce 2000 a rázem se stal velmi oblíbenou pomůckou u mnoha žen. Jak už napovídá sám název, jedná se o pomůcku ve tvaru kalíšku, který je vyroben ze silikonových materiálů, a vkládá se podobně jako tampon přímo do pochvy. Zde během dne sbírá menstruační krev. Jeho výhodou je hlavně to, že je nejenom opakovaně použitelný, ale na rozdíl od tamponu nehrozí zmiňovaný syndrom toxického šoku.
Výběr hygienických pomůcek je na našem trhu skutečně rozsáhlý, a proto záleží na každé dívce či ženě, která z nich jí bude nejvíce vyhovovat. Každý druh má vždy řadu vyznavaček a také odpůrkyň a každá z vás by se měla rozhodovat především podle toho, co vyhovuje jí. Kvalita jednotlivých výrobků je totiž na špičkové úrovni především z hygienického a bezpečnostního hlediska.

Menstruační kalíšek
V roce 2000 zaznamenal trh s hygienickými pomůckami při ženy, které jsou využívány v době menstruace rapidní změnu, jelikož na trh přišel zcela unikátní výrobek. Ten se jmenuje menstruační kalíšek a mnoho žen ho ihned začalo využívat ke své maximální spokojenosti. Stejně rychle jako rostla i jeho obliba rostl i počet odpůrkyň této pomůcky, jelikož, řekněme si to narovinu, není pro slabší povahy.
Samotný menstruační kalíšek je vyroben z kvalitního silikonu, který neobsahuje žádné bělidla nebo toxické či alergenní látky. Při jeho použití tak v žádném případě nemůže dojít ani k syndromu toxického šoku, který je sice ojedinělý, ale u uživatelek tamponů se může objevit. Samotný kalíšek se potom vyrábí ve dvou velikostech, a kdybychom ho měli stručně popsat, tak se jedná o jakýsi
silikonový trychtýřek, který má však plné dno. Nespornou výhodou této pomůcky je to, že je ji možné používat opakovaně. Oproti tamponům či vložkám, které jsou jednorázové, a to znamená výraznou úsporu peněz, vynaloženou do této oblasti hygieny.
To co se může pro jednoho jevit jako velká výhoda, je pro druhého spíše nevýhodou. Mluvíme tedy o opakované možnosti použití. Postup by měl být tedy takový, že si nejdříve umyjeme ruce, kalíšek vyjmeme, jeho obsah vylijeme, vypláchneme a můžeme ho znovu zavést. Právě tato procedura mnoho lidí odradí. Zatímco doma by to bylo celkem bez problémů, problém může nastat například v zaměstnání či v nákupním centru, kdy představa jak neseme plný kalíšek k umyvadlu, přináší hlavně negativní pohled na celý proces. V porovnání s vložkami či tampony, které jednoduše vyhodíme, je tato metoda přinejmenším mnohem náročnější, než již osvědčené hygienické pomůcky, které sice vyjdou dráž, ale jsou mnohem pohodlnější nejenom na aplikaci, ale následnou výměnu. Pokud vám však tato pomůcka vyhovuje, není důvod ji nepoužívat.

Menstruační kalendář
Jedná se o relativně spolehlivou metodu, jak zjistit kdy nastávají jednotlivé fáze menstruačního cyklu. Právě tento kalendář je vhodný hlavně v případech, kdy plánujete početí a můžete tak s velkou přesností a jistotou určit, kdy máte plodné a neplodné dny. Pro jeho sestavení však potřebujete několik důležitých hodnot, bez kterých by nebyl tak přesný. Především potřebujete vědět přesné datum, kdy začal první den vaší poslední menstruace. Kromě toho je dobré vědět, jak dlouho tato menstruace trvala, popřípadě jak dlouho většinou trvá.
Kromě těchto základních údajů je dobré znát i délku menstruačního cyklu. Ačkoliv průměrná a často vyskytovaná hodnota je 28 dní, je mnoho žen, u kterých trvá o něco déle, nebo naopak méně. Právě tato hodnota se potom do výpočtu také zakomponuje. Jakmile tyto hodnoty máte, lze téměř snadno menstruační kalendář sestavit. Díky němu tak nejenom s jistotou víte, kdy se dostaví další krvácení, ale také z něho vyplynou možný dny a hlavně přesné datum, kdy začnete ovulovat. To je ideální především pokud s partnerem toužíte zplodit potomka a nechcete ponechat nic náhodě a zaměřit svou snahu hlavně na dny, kdy je šance početí největší. Díky tomu, že spermie dokážou svou funkci oplodnit vajíčko udržet až 72 hodin, je možných polodní dní celkem 5, kdy samozřejmě největší šance jsou v den, kdy přichází třetí fáze celého cyklu, tedy ovulace, kdy vajíčko sestupuje do dělohy.
Ať už plánujete sestavení menstruačního kalendáře proto, abyste měla přehled, kdy vás menstruace čeká, nebo plánujete početí dítěte, vždy je dobré dosazovat co nejpřesnější hodnoty. Právě díky nim bude celkový výpočet natolik přesný, že se podle něj budete moci naprosto přesně řídit. Zároveň tak můžete sledovat i možný výkyvy ve vašich pravidelných cyklech, díky čemuž můžete případný problém rychle odhalit.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vše o menstruaci

Filed under Zdraví