Pozor na podvodné dopisy!

Dejte velký pozor na dopisy od společnosti Endemos distribution, s.r.o., které dostávají do schránek občané Česka. V dopise se píše o dluhu za klientskou kartu ve výši 3 566 Kč. Adresáti dopisů ale o žádné takové kartě  nic nevědí. V dopise je uvedeno telefonní číslo 900 850 555, na které mají občané volat. Zde ale velký pozor – jedná se o číslo začínající 900 (drahá linka). Hovor vás může vyjít na astronomickou částku, protože volání na tuto linku může stát až 100 Kč za minutu. V dopise je i výhrůžka, že pohledávka bude postoupena advokátní kanceláři a navýšena o inkasní náklady, a následně vymáhána exekučně.

Dejte velký pozor na tyto podvodné dopisy – nereagujte na ně! Jde o to vylákat z vás peníze.

Podvodný dopis