Listina o vydědění – vzor ke stažení zdarma

Potomek (syn, dcera) je neopominutelný dědic. Jenže i tohoto neopominutelného dědice lze vydědit. Za života je potřeba sepsat Listinu o vydědění, nebo tyto osoby neuvést v závěti. V Listině o vydědění je potřeba sepsat přesné důvody vydědění. Listinu o vydědění můžete napsat vlastní rukou nebo na psacím stroji, počítači, anebo v podobě notářského zápisu. Pokud hodlátu Listinu o vydědění napsat vlastní rukou nebo na počítači, tak je dobré mít u toho svědky, kteří se na tuto listinu podepíší.

Vydědit lze pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku… potomek: neprojevuje žádný zájem v nemoci a ve stáří, byl odsouzen pro úmyslný trestný čin na více než 1 rok, nadměrné požívá alohol, fetuje apod.

Listina o vydědění – vzor ke stažení zdarma