Katastr nemovitostí online

Chcete si online ověřit, kdo vlastní dům, parcelu, pozemek? Jak si to ověřit zdarma a online? Poradíme vám!

Nahlížení do katastru nemovitostí
Údaje o všech nemovitostech, pozemcích a stavbách nacházejících se na území České republice jsou zadány v Katastru nemovitostí ČR (KN). V KN se dozvíte velikost pozemku, majitele pozemku, věcné břemeno nebo zástavu, geometrické plány, prohlášení vlastníků nebo kolaudační rozhodnutí…

Nahlížet do KN je možné prostřednictvím aplikace ČÚZK. Dostanete zde vámi vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytových a nebytových jednotkách. Nejde však o kompletní informace. Pokud požadujete podrobný výpis, zajděte si na pobočku CZECH POINT.

Nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma a bez registrace!

Pokud chcete vyhledat v KN nemovist, budete muset znát:

  • katastrální území
  • číslo popisné, nebo parcelní číslo pozemku
  • evidenční číslo řízení

Pokud tyto údaje neznáte, můžete se je zdarma vyhledat na mapě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo na stránce ikatastr.cz. Vyhledávání v katastru umožňují také mapy.cz. Stačí zadat lokalitu a kliknout na ni, následně se vám zobrazí informace z katastru nemovitostí.