Cukrovka

Cukrovka patří do skupiny chronických onemocnění, které se projevují především poruchou metabolismu sacharidů. V současné době existují 2 její druhy, které mají velmi podobné příznaky, ale odlišné příčiny. Tyto typy jsou označovány jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Moderní medicína již zná účinné způsoby léčby této nemoci. Léčí se inzulinem, který umožní glukóze, která je obsažená v krvi vstup do buněk. Právě hlavním projevem cukrovky je velké množství glukózy, která je v krvi obsaženo, a tělo ji tak neumí bez pomoci inzulinu vstřebat.
Zmínili jsme, že cukrovka má dva typy, které se odlišují především svými příčinami. Diabetes I. typu způsobuje absolutní nedostatek inzulinu v našem těle, a tak jedinec, který tento první typ má, je doživotně odkázán právě na dodávání inzulinu externě, tedy pomocí injekční stříkačky. Oproti tomu člověk, který trpí druhým typem, má inzulinu velký přebytek, a je tak nutné jeho množství redukovat. To lze buď tabletkami, nebo v ojedinělých případech také aplikací léku pomocí injekcí. Lidé trpící cukrovkou nejsou odkázáni pouze na léky, ale musí upravit svůj celkový životní styl, který se týká hlavně jídla a pohybu. Lidé trpící cukrovkou by tak měli dodržovat určenou dietu, a také mít dostatek pohybu. V ideálním rozložení tyto aktivity velmi pomáhají při zmírňování následků, která na naše tělo může cukrovka mít. Pravidla pro dietu jsou shodné jako pravidla pro racionální výživu. V našem jídle by mělo být maximálně 50% sacharidů, které by měli být přijímány především ve formě škrobů a vlákniny. Při změně stravy je důležité sledovat naši glykemickou křivku, aby byla vždy v normě a nedocházelo k výkyvům hladiny cukru v naší krvi. Množství jídla by mělo být takové, aby jedinec trpící cukrovkou si svou váhu dokázal udržet, a výrazně nepřibíral.

Příznaky cukrovky
Cukrovka se může projevovat několika různými příznaky, a pokud některé z nich začneme na svém těle pociťovat, je vhodné navštívit lékaře, který by provedl konkrétní testy, aby přítomnost této nemoci buď potvrdil, nebo naopak vyloučil. Jelikož se cukrovka dělí na dva odlišné druhy, odpovídají tomu i její příznaky. Pojďme se podívat na ty příznaky, které doprovází diabetes typu I.
Příznaky spojené s prvním typem diabetu se většinou objeví náhle, a mohou nás postihnout v každém věku, ať jsme mladí či staří. Výjimkou není ani to, že může postihnout děti. Jedním z nejvýznamnějších příznaků je váhový úbytek. Pokud začneme pociťovat, že rapidně hubneme, bez toho abychom drželi dietu či zvyšovali naši fyzickou aktivitu, rozhodně není s naším tělem něco v pořádku. S tím souvisí i velká žízeň a také zvýšený hlad. Jedná se o pocit, kdy skutečně dokážeme prohlížet ledničku, a jíst vše, co v ní najdeme. Tento stav se též nazývá „vlčí hlad“. Mimo tyto příznaky se může dostavit i pocity zmatenosti a nevolnosti, které mohou vyústit až k silným bolestem břicha nebo zvracením. V tomto případě bychom měli neprodleně vyhledat lékaře, jelikož i když se cukrovka neprokáže, rozhodně tyto stavy budou mít i jinou příčinu.
U cukrovky II. typu jsou některé příznaky stejné, a projevují se především u lidí trpících nadváhou či obezitou. Právě u nich je riziko mnohem větší, než u zdravého jedince. Velmi typickým znakem je častá produkce moči, která může vést až k naší dehydrataci. S tím souvisí i zvýšená žízeň, jelikož cukr v naší krvi stimuluje naši centrální nervovou soustavu tak, aby navozovala našemu tělu pocit, že má stále žízeň. Kromě žízně je ukazatelem i zvýšená chuť k jídlu, která souvisí s velkým nabíráním hmotnosti u mnoha pacientů. Kromě toho může docházet i k brnění v našich končetinách či k častým změnám nálad.

cukrovka

Léčba cukrovky
Ať už mají pacienti diabetes I. nebo II. typu, mají jednu část léčby společnou. Tím je vhodná dieta a dostatek pohybu. Právě díky těmto relativně snadným věcem můžeme proti cukrovce velmi účinně bojovat, a složitější léčba v podobě inzulinových injekcí tak nebude muset být tak moc náročná. Celkovou dietu, tedy jakým jídlům se vyhýbat a jaké naopak konzumovat nám poradí lékař, popřípadě dietolog. Obecně by se mělo jednat o složení stravy, kde bude maximálně 50% sacharidů, přijímaných především ve formě škrobů a vlákniny.
Diabetes 1. typu se však neobejde bez pravidelných dávek inzulinu. Ten je aplikován injekcemi do našeho těla, především do paže či stehna v několika denních intervalech. Ty se pohybují v rozmezí i několika hodin, a je nutné inzulin aplikovat až 6x denně, v těch nejnáročnějších případech. Může se také stát, že hladina inzulinu v naší krvi velmi kolísá, a poté přichází na řadu inzulinová pumpa, která je permanentně připnutá k našemu tělu, a dodává inzulin pravidelně a rovnoměrně, čímž dokonale supluje jeho přirozený vznik ve slinivce.
Diabetes 2. typu je léčba prováděna především podáváním antibiotik, které dokážou zvyšovat citlivost tkání k inzulinu, a ten je tak rychleji vstřebáván. Důležitou věcí je také samozřejmě dieta a pohyb, která by měla být zaměřena hlavně na redukci hmotnosti, jelikož tento 2. typ postihuje hlavně osoby s nadváhou. V případě, že by léčba antibiotiky nebyla účinná, je nutné přistoupit k metodě dávkování inzulinu pomocí injekcí. Ta už však není natolik jednoduchá jako spolknutí tabletky, a proto bychom měli dělat vše proto, aby diabetes do tohoto stádia nepřešel, a my se mohli spokojit s jednodušší variantou léčby. Pomocí tomu můžeme již zmiňovaným pohybem a dietou, díky které bychom měli začít shazovat váhu, čímž také zlepšíme citlivost organismu i účinky léků.

Těhotenská cukrovka
Těhotenská cukrovka je stejně jako běžný typ této nemoci způsobena poruchou metabolismu cukrů, což se projevuje nedostatečným působením inzulinu v těle. Právě díky němu však může naše tělo štěpit a zpracovávat cukry získané ze stravy. Pokud se těhotenská cukrovka nezačne léčit, může dojít k vážnému ohrožení nejenom matky samotné, ale i dítěte. Riziko tohoto onemocnění se s věkem matky zvyšuje, a proto by každá z nich měla být opatrná. Právě velké množství cukru v krvi se placentou dostává až k dítěti, které začne samo produkovat inzulín. A jelikož je to z velké části i růstový hormon, dítě přibývá na váze mnohem rychleji, což může mít za následek větší náchylnost na cukrovku v jeho dospělosti.
Existuje několik ukazatelů, kdy byste jako budoucí matka měla být obezřetná. Jedná se o věk více než 30 let, cukrovka u někoho z rodiny, silná až obézní postava a kouření. Pokud spadáte do jedné nebo několika těchto kategorií, rozhodně byste měla zbystřit a při svém těhotenství nechat provést příslušné testy. Test cukrovky v těhotenství se nazývá OGTT a má dvě fáze. Nejprve dojde k odběru krve nalačno a poté pacientka vypije roztok s glukózou, a dojde k odběru dalšího vzorku. Následně dojde v laboratoři k vyhodnocení údajů, podle kterých lze identifikovat, zda vás cukrovka v těhotenství postihla či nikoliv. Pokud ano, dá se samozřejmě léčit.
Hlavním cílem léčby by mělo být udržení cukru v normě. To se dá dosáhnout mnoha způsoby, z nichž ty nejjednodušší jsou držení vhodné diety a pohyb. Pokud vám váš lékař není schopen podat přesné informace, je vhodné navštívit dietologickou poradnu, kde vám ochotně poradí která potraviny a v jakém množství jsou pro vás vhodné, a které nikoliv. Pokud je těhotenská cukrovka zjištěna hned v samotném začátku, často dieta plně stačí k tomu, aby se hladina cukru udržovala v normě, bez nutnosti inzulinových léků.

Dieta při cukrovce
Dieta při cukrovce má několik pevných zásad, které je nutné vždy dodržovat. Je jasné, že člověk není stroj a občas se stane, že nějakou zásadu poruší, a podlehne pokušení. V tom případě není nutné propadat panice, ale rozhodně by se tyto stavy neměli stávat pravidlem. Když už je řeč o pravidlech, pojďme si představit to nejdůležitější.
Nejnutnější zásadou je vyloučení jednoduchých sacharidů z našeho jídelníčku. Mezi tyto sacharidy patří hlavně cukr, který je obsažený v mnoha produktech, jako například marmeládách, slazených limonádách atd. Druhým pravidlem je dostatečné a pravidelné strava, ideálně pětkrát denně v malých porcích. Díky tomu udržujeme cukr v naší krvi v rovnováze a v rovnoměrné hladině. Pokud bychom pravidelnost stravy nedodržovali, docházelo by k velmi velkým výkyvům.
Pojďme se tedy podívat na konkrétní potraviny, kterých se při dietě při cukrovce rozhodně nemusíme bát. Není nutné mít obavu z rostlinných tuků, tedy olivového oleje, nízkotučných jogurtů, tvarohu či mléka. Tyto produkty jsou naopak pro naše tělo prospěšné. Maso bychom měli volit především libové, ideálně potom bílé, tedy krůtí a kuřecí. Samozřejmostí je konzumace mnoha ryb, také ideálně těch, které obsahují bílé maso, což v našich končinách je velice oblíbený a chutný pstruh.
Logickou součástí diety je potom pestrá strava, složená hlavně ze zeleniny, která obsahuje skutečně minimum sacharidů. Pokud bychom měli vybrat několik druhů za všechny, potom bychom měli zvolit rajčata, zelená papriky, chřest, květák nebo salát. Nemusíme se však bát ani jiných druhů zeleniny, které nám chutnají. S ovocem by měl být diabetik opatrný, ale rozhodně by ho neměl ze svého jídelníčku vyřazovat, protože obsahuje řadu prospěšných vitamínů. Poslední kapitolou účinné diety je pečivo, které bychom měli volit hlavně celozrnné.

Diagnóza cukrovky
Diagnóza cukrovky je velice snadnou záležitostí, a tuto nemoc lze zjistit pouze několika odběry vaší krve. Celý test má celkem tři fáze, aby mohlo dojít k nejpřesnější možné diagnóze. Pojďme si tedy všechny tři fáze testů představit.
Při diagnóze cukrovky je proveden první odběr krve. Ten se označuje jako náhodný, jelikož krev může být odebrána kdykoliv během dne, a pacient tak nemusí splnit žádné nutné podmínky, jako několikahodinový klid či nutnost přijít na lačno. Díky tomuto prvnímu testu se zjistí tzv. náhodná hodnota glykémie, tedy koncentrace cukru v krvi. Pokud je vyšší než 11,1 mmol/l, je pacientovi diagnostikována cukrovka, na kterou začne být okamžitě léčen. Při hodnotách menších 6,1 mmol/l je pacient zcela zdráv, a nejsou nutné další testy.
Pokud je však hodnota v těchto dvou rozmezích, přichází na řadu druhý test, který se provádí nalačno. Opět z tohoto testu vyjde několik hodnot, které nám pomohou případnou cukrovku diagnostikovat. Pokud je hodnota vyšší než 7 mmol/l, jedná se o pacienta trpícího cukrovkou. Je li však hodnota nižší než 6,1 mmol/l, je pacient zcela zdráv, a cukrovka u něho nebyla prokázána. Pokud se hodnota jeho glykémie v rozmezí těchto čísel následuje test číslo 3.
Třetí fáze probíhá opět nalačno, kdy diagnostikovaný pacient dostane vypít přesnou dávku cukru rozpuštěného ve vodě. Poté se po 60 a 120 minutách změří hodnota jeho glykémie, a dle výsledných čísel lze celkem s určitostí cukrovku diagnostikovat, i pokud předchozí testy nebyli zcela jasné.
Výsledkem tohoto posledního testu nemusí být vždy cukrovka, ale pacient může trpět pouze porušenou glukózovou toleranci, což může vést právě k riziku vzniku cukrovky v pozdějším věku. U takového pacienta je tedy nutné změnit jeho denní režim včetně jídelníčku, a je podobně jako diabetik zván na pravidelné kontroly.

cukrovka

Kdy jít k lékaři
Neplatí to pouze u cukrovky, ale i u mnoha dalších nemocí. Jakmile na sobě začínáme pociťovat první příznaky, neměli bychom návštěvu lékaře odkládat. Nikdy nemůžeme vědět, zda se dané problémy mohou skutečně týkat cukrovky, nebo se jedná o jiné, méně závažné onemocnění. Zvláště obezřetní bychom měli být v případech, kdy spadáme do některé z rizikových skupin.
Riziková skupina jsou u diabetu druhého typu především obézní lidé a lidé trpící nadváhou. Právě oni by měli v případě prvních příznaků lékaře bezpodmínečně navštívit. Jakmile na našem těle začneme pociťovat několik změn, může se skutečně o cukrovku jednat. Mezi ty nejvýznamnější projevy tohoto druhého typu patří častá únava, kdy již nejsme schopni vykonávat ty činnosti, které jsme v minulosti bez problémů zvládali. S tím souvisí i brnění či pálení v dolních končetinách, nebo také rozmazané vidění. Právě sítnice našeho oka reaguje na hladinu cukru v krvi, a právě tento příznak může být rozhodující. Často jsou u diabetiků k vidění i špatně se hojící rány, které mohou v těch nejhorších případech způsobit i gangrénu.
Patříte li mezi členy rodiny, kde již byla cukrovka v minulosti u někoho diagnostikována, určitě byste neměli váhat ani minutu. V těchto případech je totiž riziko velmi velké. Tak jako u jiných nemocí, i u cukrovky samozřejmě platí, že včasná návštěva lékaře může být velmi důležitá. Záleží na hodnotách, které testy ukážou, a může se tak stát že nebude nutné žádná konkrétní léčba, a postačí mírná změna životního stylu a stravování. Vždy je to mnohem lepší, než nutnost užívání inzulinu několikrát denně, což je z počátku nejenom bolestivé, ale také často obtěžující.
Pokud tedy i vy pozorujete na svém těle změny, které by mohli s cukrovkou souviset, měla by vaše cesta vést k lékaři, který ji je schopen s určitostí diagnostikovat pomocí jednoduchého testu spočívajícího v odběru krve.

Diabetes I. typu
Většina lidí, kteří cukrovku mají, má právě diabetes typu I. Ten se vyznačuje úplným nedostatkem hormonu inzulinu, který je produkován v naší slinivce. Počet lidí, kteří trpí touto nemocí, se za posledních dvacet let téměř zdvojnásobil. Tyto čísla jsou již skutečně alarmující, a přitom se dá vhodným životním stylem této nemoci poměrně úspěšně předcházet.
Podstatou této nemoci je autoimunitní proces, při kterém dochází k ničení vlastních buněk, které naše tělo produkuje. Právě inzulin však hraje velmi důležitou roli v našem těle. Díky němu může glukóza vstupovat do buněk, a tím je udržována přiměřená hladina cukru v krvi. Pokud máme inzulínu nedostatek, logicky tato hladina stoupá, což může našemu tělu přinášet mnoho komplikací. Naštěstí moderní medicína dokáže do našeho těla dostávat i jinou cestou, nejčastěji formou injekcí. V ojedinělých případech, kdy je jeho hladina velmi kolísavá, je využívána tzv. inzulínová pumpa, která ho do našeho těla dodává v přesných dávkách během celého dne.
Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou lékaři zcela přesně objasněny. Velmi významným faktorem je však genetika, a pokud v rodině někdo cukrovkou trpí, máme velkou šanci, že tímto onemocněním budeme v budoucnu trpět i my sami. Z velké části se jedná o civilizační chorobu, která také souvisí přímo s naším nevhodným stravováním a nedostatkem pohybu. Právě ten by měl být důležitý, i pokud cukrovku máme, jelikož výraznou měrou napomáhá v její léčbě. Nejsou to pouze vlivy nezdravých potravin, které obsahují cukr, co může cukrovku způsobovat. Velkou roli hraji i životní prostředí a okolní vlivy, které nepříznivě ovlivňují naše tělo. Chceme-li se snažit této nemoci předcházet, je ideální volbou změna našeho životního stylu, především pak úprava jídelníčku a přidání pohybu, kterému bychom se měli věnovat několikrát do týdne.

Diabetes II. typu
Na rozdíl od diabetu I. typu, umí naše tělo vyprodukovat životně důležitý hormon inzulin, ale není schopno ho v našem těle nijak využít. Právě ten je totiž důležitým článkem metabolismu cukrů, ale také tuků a bílkovin. Tento druhý typ má velmi pozvolné příčiny, a velmi často je objeven náhodně, při vyšetření naší krve. Projevuje se především tím, že naše tělo není schopné umožnit vstupu glukózy do našich buněk. Právě tato činnost našeho těla je nezbytná pro udržování správné hladiny cukru v našem těle, respektive krvi.
U diabetu II. typu působí velkou měrou především genetické faktory. Pokud tedy rodiče, prarodiče či sourozenci diabetes II. typu mají, je velmi velká pravděpodobnost, že se dříve nebo později objeví i u vás. Nemusíte mít strach, pokud je nalezen v začátku, dá se velmi efektivně a bezproblémově léčit, aniž by vás léčba nějak výrazně obtěžovala. Velký vliv na jeho vznik má i skutečně nezdravý životní styl, především málo pohybu, tučná a smažená jídla, kouření a s těmito faktory související nadváha až obezita.
Kromě obecných znaků, které můžete na svém těle pozorovat, se bezpečně pozná z krevních testů, které v případě nejasných výsledků jsou třífázové, aby skutečně dokázali vaši poruchu přesně diagnostikovat. Mnoho lidí, kteří trpící diabetem druhého typu musí jíst pravidelně antibiotika, která zajišťují právě větší vstřebávání glukózy do buněk. Této léčbě můžete napomoci i vy sami, pokud změníte svůj jídelníček a přidáte dostatek pohybu. Nejenom že vaše tělo nebude dostávat tak velké množství cukrů, jak bylo zvyklé, ale pohyb právě jeho štěpení podporuje. A s pohybem souvisí i postupná ztráta hmotnosti, na přijatelnou mez. Bohužel mnoho pacientů toto nařízení lékařů nerespektuje, a poté již není možná jiná léčba, než podobné u diabetu jedna, tedy podávání inzulinu pomocí injekcí.

Komplikace cukrovky
Pokud máte cukrovku, může vás při nedodržování stanoveného jídelníčku potkat i vážnější projev této nemoci, který se nazývá hyperglykemické koma. To se vyskytuje u cukrovky druhého typu, a vyznačuje se výrazným zvýšením krevního cukru ve vaší krvi. Snadno ho poznáte podle zhoršujících se příznaků, mezi které patří především velká a neutuchající žízeň, velmi časté močení a také celková slabost organismu. Následkem hyperglykemického komatu dochází k silné dehydrataci organismu, a také poruchou funkce ledvin, která s dehydratací úzce souvisí. Později se může objevit velká zmatenost a dokonce křeče v celém těle. Jelikož hyperglykemické koma postihuje především starší osoby, bývá často zaměňována s cévní mozkovou příhodou, jelikož mají stejný průběh. Každopádně bychom měli ihned zavolat lékařskou pomoc, jelikož lékař dokáže problémy přesně diagnostikovat a zahájit příslušnou léčby. Hyperglykemické koma může vyvolat především období nadměrného stresu, psychických problémů v kombinaci s nízkým příjmem tekutin.
Opakem hyperglykemického komatu je hypoglykemické kóma, při kterém, jak jistě sami tušíte, dochází k náhlému velkému snížení cukru v krvi. Nejčastějších příčin, které mohou hyperglykemické koma vyvolat je hned několik. Mezi ty nejčastější patří výrazná dávka alkoholu, nadměrná fyzická zátěž, delší hladovění nebo nesprávná dávka inzulinu. Toto koma se projevuje především velkou únavou, se kterou souvisí zamlžené a nejasné vidění, nevolnost či silné bolesti hlavy. Takto postiženému pacientovi je vhodné neprodleně zvýšit hladinu cukru v krvi. Lékař samozřejmě podá glukózu nitrožilně, my však do doby jeho příjezdu mžeme improvizovat, a pacientovi pomoci podáním koncentrovaného roztoku cukru do úst, aby hladinu v krvi alespoň částečně zvýšil. Tento jednoduchý zákrok může mnohdy pacientům i zachránit život.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cukrovka

Filed under Zdraví