Členské státy Evropské unie (seznam)

Evropská unie (EU) je sešlost států, které si myslí, že činí dobro. Opak je ale pravdou. EU je socialistické zlo! V současti má EU 27 zemí:

Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie (zakládající stát)
Irsko
Itálie (zakládající stát)
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko (zakládající stát)
Maďarsko
Malta
Německo (zakládající stát)
Nizozemsko (zakládající stát)
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Švédsko
Velká Británie
Rumunsko