Za komunistů bylo dostatek pracovních míst. Ale…

Každý dospělý občan Československa musel za komunistů chodit do zaměstnání. To byla jeho zákonná povinnost. V občanském průkazu musel mít každý razítko zaměstnavatele. Jinak ho čekal soud a kriminál. K čemu ale tento diktát vedl? Rozhodně musel každý podnik uměle vytvářet pracovní místa, což je logicky nesmysl. Zisk z podniků šel státu, takže stát měl tyto lidi z čeho vyplácet. Nicméně toto vedlo k malé produktivitě práce, což se významně odráželo na komunistické ekonomice, která rok od roku skomírala.
Také je potřeba si říct, že za komunistů řada lídí žila skromně až v bídě. Pochopitelně tajemník KSČ si žil podstatně lépe, než prodavačka v obchodě. Dnes může každý začít podnikat a vydělávat velké peníze, a nemusí být ani papaláš. Tu příležitost má každý! To za komunistů nebylo možné. Vždyť dneska můžete vycestovat kam chcete, nemusíte pracovat, když máte bohatého sponzora, můžeme svobodně projevovat své názory, máme svobodné volby… Zkrátka demokracie jak má být!

Chcete snad opět stát fronty na banány, maso, toaletní papír, vložky…??? Chcete zpět spartakiády, členství v KSČ? Chcete zpět socialismus? Nevěřím, že toto chcete. Jen doufáte, že se zase budete dobře v práci flákat a krást ve velkém. Jste egoisti! Souciťte s obětmi komunismu! Další zabíjení nevinných lidí nikdy nemůžeme připustit! KSČ je dle zákona č. 198/1993 Sb. zločinná organizace. Nevyvyšujme a nevolme zločince!

Komunismus NE!