Konec světa a Bible

Dnešní svět je plný přírodních katastrof (povodně, hurykány, zemětřesení, požáry…), válek, chamtivosti, lhostejnosti, pokleslé morálky, okultismu… Médii je dokonce nebývale podporováno moderní čarodějnictví – Harry Potter apod. To jsou všechno náznaky toho, že konec světa se neodvratně blíží. I přesto, že současný svět je plný utrpení a démonizace, tak konec světa bude mnohem bolestivnější než to, co nyní prožíváme. Bible říká, že pak nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa. Posledních 7 let bude celou planetu řídit Antikrist. Bible také varuje, že před příchodem Ježíše Krista, oklame satan všechny lidi tím, že napodobí Kristův příchod. Satan uvede v omyl miliony křesťanů, kteří se budou klanět tomu nejtemnějšímu zlu. Až pak přijde z oblaků skutečný Ježíš, kterého spatří každý člověk na planetě. Bezbožní budou hledět na tuto úžasnou podívanou. Myslete na to, že tímto životem nic nekončí, na skutečné křesťany čeká život věčný a nová země bez nemocí a utrpení, a hlavně bez satana a hříchu. Myslete také na to, že na bezbožné hříšníky čeká ohnivé jezero – odplatou za hřích je smrt.

Pojďme se podívat na křesťanský dokument, ve kterém Doug Batchelor vysvětluje, podle biblických proroctví, příchod Ježíše Krista a konec světa.

On-line video: Konec světa podle Biblických proroctví

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec světa a Bible

Filed under Záhady